Inspekcja placu budowy kopca Piłsudskiego. Widoczni m.in.: minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski (1. z lewej na pierwszym planie), premier Walery Sławek (2. z lewej na pierwszym planie), gen. Edward Rydz-Śmigły (na prawo za W. Sławkiem), płk Tadeusz Tomaszewski (na prawo od gen. Rydza-Śmigłego), marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (na lewo za gen. Rydzem-Śmigłym), minister spraw zagranicznych Józef Beck (na lewo za K. Świtalskim), ks. Bronisław Żongołłowicz (w sutannie), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (za ks. Żongołłowiczem), minister poczt i telegrafów Emil Kaliński (na prawo za M. Kwaśniewskim), minister komunikacji Michał Butkiewicz (na lewo za premierem W. Sławkiem), dowódca OK V Kraków gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (na lewo za M. Kwaśniewskim).