Mężczyźni siedzący przy stoliku w cukierni. Widoczni od lewej: artysta malarz Kazimierz Lasocki, mecenas Małecki, aktor Władysław Staszkowski.