INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Władysław Staszkowski (Bogorya Staszkowski)      Władysław Staszkowski, wizerunek na podstawie fotografii.

Władysław Staszkowski (Bogorya Staszkowski)  

 
 
1865 - 1936-06-20
Biogram został opublikowany w latach 2003-2004 w XLII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Staszkowski Władysław Bogorya (1865–1936), aktor, reżyser.

Ur. w Kaliszu, był synem Ludwika (zm. przed 1904), nauczyciela, i Anastazji z Godeckich (ok. 1830–1904).

S. ukończył gimnazjum w Kaliszu, a następnie studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych; prawdopodobnie w l. 1885–8 pobierał lekcje podstaw aktorstwa i deklamacji u Anastazego Trapszy. W tym samym okresie występował w Warszawskich Teatrach Rządowych jako chórzysta i statysta. W r. 1888 grał zapewne w Poznaniu, a w sezonach 1888/9–1896/7 występował w Łodzi m.in. w roli Jagona w „Otellu” W. Shakespeare’a (1892). Wraz z zespołem teatru łódzkiego grał latem w Warszawie w teatrzykach ogródkowych Belle Vue (1889–91) i Wodewil (1894), a także Cyrku (1896); z tym samym zespołem wyjeżdżał także do Piotrkowa (1894–6). W sezonie letnim 1897 część aktorów pod kierownictwem S-ego wynajęła na występy łódzki Teatr Letni w ogrodzie Fryderyka Sellina. Od r. 1898 występował S. z objazdowym zespołem Adolfiny Zimajer, głównie w repertuarze wodewilowym, w Król. Pol., na Litwie i w Rosji (m.in. w Petersburgu i Moskwie). Od r. 1900 należał do zespołu Teatru Ludowego w Warszawie, gdzie grał m.in. Gottwalda w „Hanusi” G. Hauptmanna, Twardowskiego w „Hecze pecze, czyli Twardowski na Krzemionkach” Jana Nepomucena Kamińskiego, Jana Mauprata w „Rodzinie zbójców Mauprat” G. Sand; był jednym z najbardziej cenionych członków zespołu. Gdy z powodów finansowych i lokalowych Teatr Ludowy chylił się do upadku, S. wezwał 11 XI 1905 na wiecu teatralnym do ocalenia tej sceny dla ludu Warszawy, a 23 XI t.r. wszedł do zarządu zrzeszenia powołanego dla jej ratowania. Po upadku teatru część aktorów, również S., grała od listopada m.in. na scenie Elizeum i Jardin d’Hiver (do 31 I 1906). W r. 1906 wyreżyserował S. przedstawienia w Teatrze Letnim w Warszawie („Majster i czeladnik” Józefa Korzeniowskiego, „Teatr amatorski” Michała Bałuckiego), a następnie wrócił do Łodzi i wstąpił do teatru kierowanego przez Mariana Gawalewicza; z tym zespołem występował w Warszawie (12 V – 14 X t.r.). Dn. 17 X t.r. w spektaklu rozpoczynającym działalność teatru polskiego w Wilnie pod dyrekcją Nuny Młodziejowskiej zagrał Króla (nazwa nie pojawiła się na afiszu z powodów cenzuralnych) w I akcie „Mazepy” Juliusza Słowackiego. Zaangażowany przez Gawalewicza do otwieranego t.r. prywatnego Teatru Małego w Warszawie wystąpił 3 XI w inauguracyjnym spektaklu „Gra” Jerzego Żuławskiego. We wrześniu i w październiku 1907 z grupą aktorów tego teatru grał w Kielcach, Kaliszu, Częstochowie, Piotrkowie i Sosnowcu, a od lutego do maja r.n. z częścią tego zespołu, zorganizowaną przez Kazimierza Kamińskiego, występował w Piotrkowie, Sosnowcu, Kielcach, Radomiu, Lublinie, Warszawie (w teatrze Feliksa Kwaśniewskiego) i Włocławku, ponownie w Kielcach, Kaliszu i Łodzi oraz na kresach: w Kijowie, Żytomierzu, Mińsku, Mohylewie, Witebsku, Kamieńcu Podolskim, Odessie i Winnicy. W Teatrze Małym występował do 14 X 1909, zdobywając uznanie jako «jeden z pierwszorzędnych artystów w rolach charakterystycznych» (W. Rabski), zwłaszcza jako stary Waniuszyn w głośnej premierze (24 XI 1906) „Dzieci Waniuszyna” S. Najdienowa.

Dn. 14 IX 1910 wszedł S. do zespołu Dramatu i Komedii Warszawskich Teatrów Rządowych (WTR), gdzie «grywał dystyngowanych panów, przebiegłych dyplomatów z epoki napoleońskiej i mniej lub więcej czarne charaktery, w których celował» (J. Szaniawski) oraz sporadycznie reżyserował, m.in. „Lato” Tadeusza Rittnera (wyst. 10 XII 1914). W l. 1912–15 uczył wymowy i recytacji w Szkole Aplikacyjnej przy WTR; w r. szk. 1912/13 prowadził zajęcia z gry scenicznej na kursach wokalno-dramatycznych Heleny Józefy Hryniewieckiej w Warszawie. Podczas okupacji niemieckiej w okresie pierwszej wojny światowej, od grudnia 1916, prowadził wykłady w nowo utworzonej przy Wydz. Filologiczno-Historycznym Uniw. Warsz. Katedrze Wymowy. Od sezonu 1919/20 związał się w Warszawie z «Redutą» Juliusza Osterwy; zagrał tam m.in. Hipolita w „Papierowym kochanku” i Glebowskiego w „Ewie” Jerzego Szaniawskiego oraz wystąpił w „Judaszu” Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Był ochotnikiem w WP w r. 1920; latem t.r. występował dla wojska m.in. w Ciechanowie i Mławie w wędrownym zespole teatralnym, zorganizowanym we współpracy z Urzędem Propagandy Generalnego Inspektora Armii. W r. 1921 prowadził w «Reducie» ćwiczenia sceniczne i reprezentował ją w Związku Artystów Scen Polskich. Od r. 1924 występował w Warszawie w Teatrze Narodowym m.in. jako Prymas w I akcie „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego (reż. Jan Szymański), administrator Bęczkowski w „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego (prapremiera 27 II 1925, reż. Osterwa), dygnitarz miejski w „Żeglarzu” Szaniawskiego (reż. Stefan Jaracz), Starzec w „Dziadach” Adama Mickiewicza (reż. Aleksander Zelwerowicz) i papież Grzegorz XVI w „Legionie” Wyspiańskiego (reż. Emil Chaberski). Grał też w Teatrze Nowym m.in. Księcia w „Magii” G. K. Chestertona (wyst. 25 I 1930, reż. Ryszard Ordyński).

W r. 1926, podczas działań zbrojnych towarzyszących przewrotowi majowemu, został S. przypadkowo ranny. Dn. 1 IX 1930 przeszedł na emeryturę, jednak w dalszym ciągu występował sporadycznie na scenie, m.in. jako Wiktor Kiernicki w „Młodym lesie” Jana Adolfa Hertza (reż. Antoni Bednarczyk) i Lisiewicz w „Panu Geldhabie” Aleksandra Fredry (reż. Józef Śliwicki). Ostatni raz wystąpił jako Moksza-Mokszeński w „Dziejach salonu” Kazimierza Wroczyńskiego (wyst. 27 V 1931 w Teatrze Letnim, reż. Chaberski). Był aktorem cenionym ze względu na wysoką kulturę, staranność i precyzję w tworzeniu ról, «świetnie grywał intrygantów, lizusów, plotkarzy» (P. Owerłło). Pozostawił w rękopisie rozprawę poświęconą teorii i praktyce kunsztu wymowy. Zmarł 20 VI 1936 w Warszawie, został pochowany 24 VI na cmentarzu Powązkowskim w grobowcu rodzinnym (kw. 71–I, 11). Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żoną S-ego była od ok. r. 1890 Zofia Joanna z Żabskich, później Trapszowa (1872–1918), aktorka charakterystyczna, do r. 1900 występująca na scenach prowincjonalnych, a następnie warszawskich; rozwiedli się ok. r. 1910. S. miał córkę.

 

Popiersie z r. 1926 przez Józefa Chmielińskiego na nagrobku S-ego; – Słown. Teatru Pol., I (bibliogr.); – Domański P. J., Repertuar teatrów warszawskich 1901–1906, W. 1976; tenże, Repertuar teatrów warszawskich 1907–1910, W. 1977; Dramat obcy w Polsce 1765–1965. Premiery, druki, egzemplarze. Informator, Red. J. Michalik, Kr. 2001 I; toż, II (przygotowywany do druku); Klimek K., Powązki. Przewodnik po cmentarzu, W. 1948; Szenic, Powązki, cz. 3; Wosiek M., Repertuar teatrów warszawskich. Teatr Ludowy 1899–1906, W. 1976; Internet: www.zasp.pl (internetowa baza danych ZASP); Bieńka M. O., Warszawskie Teatry Rządowe. Dramat i komedia 1890–1915, W. 2003; Dąbrowski S., Górski R., Fredro na scenie, W. 1963; Dzieje teatru polskiego, Red. T. Sivert, W. 1988 IV cz. 2; Estreicher K., Drużyny teatralne, „Czas” 1899 nr 128; Jasińska Z., Żywot Kazimierza Kamińskiego, W. 1976; Kaszyński S., Teatr łódzki w latach 1945–1962, Ł. 1967; [Kończyc T.] T. K-c, Władysław Staszkowski, „Ilustr. Przegl. Teatr.” 1921 nr 8 (fot.); Lechoń J., Cudowny świat teatru. Artykuły i recenzje 1916–1962, Oprac. S. Kaszyński, W. 1981; Lewko M., Wileńskie inscenizacje dramatów Jerzego Szaniawskiego, w: Wilno teatralne, Red. M. Kozłowska, W. 1998; Lorentowicz J., Dwadzieścia lat teatru, W. 1933 IV–V; [Rabski W.] W. R., Z teatru, „Kur. Warsz.” 1908 nr 213; Szczublewski J., Pierwsza Reduta Osterwy, W. 1965; Taborski R., Warszawskie teatry prywatne w okresie Młodej Polski 1905–1918, W. 1980; Teatr przy ulicy Cegielnianej. Szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844–1978, Red. S. Kaszyński, Ł. 1980; Warnecki J., Najdłuższy mój monolog, W. 1971; Wilski Z., Polskie szkolnictwo teatralne 1811–1944, Wr. 1978; – Fertner A., Podróże komiczne, Kr. 1960 s. 32–44, 50; Grzymała-Siedlecki A., Świat aktorski moich czasów, W. 1957; Kamiński K., Autobiografia, w: Wspomnienia aktorów (1800–1925), Red. S. Dąbrowski, R. Górski, W. 1963 II; Owerłło P., Z tamtej strony rampy, Kr. 1957; Szaniawski J., W pobliżu teatru, Kr. 1969 s. 162–3, 183–4; – „Dzien. dla Wszystkich” 1904 nr 251 (dot. rodziców); „Dzien. Łódz.” 1892 nr 74; „Kur. Warsz.” 1901 nr 350, 1908 nr 270 (dod. poranny), nr 271 (dod. poranny i wyd. wieczorne), 1916 nr 332, 356; „Nowa Gaz.” 1912 nr 412; „Tydzień” 1894 nr 10; „Tyg. Pol.” 1905 nr 3, 14; – Nekrolog: „Kur. Warsz.” 1936 nr 170 ([A. Grzymała-Siedlecki] A.G.S.).

Agnieszka Marszałek

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.