Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Jan Szymański jako Kapłan I, Władysław Staszkowski jako Arcykapłan oraz Józef Zieliński jako Kapłan II.

Autor fotografii: Jan Malaraski.