Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Władysław Staszkowski jako Książę, Juliusz Osterwa jako Mag, Feliks Norski jako Sekretarz Księcia.