Władysław Staszkowski (z lewej) i Wojciech Brydziński jako Zbigniew w jednej ze scen przedstawienia.