Fotografia zamieszczona w 1938 roku w C. Pietkiewicza "Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego", Warszawa 1938.