Czesław Pietkiewicz "Polesie Rzeczyckie: materjały etnograficzne. " (strona tytułowa)