Wojewoda poznański Roger Raczyński wręcza odznaczenie dyrektorowi Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu Karolowi Maszkowskiemu. Widoczny m.in. profesor Zygmunt Pietruszczyński.