Ilustracja z książki "Leopold Kronenberg : monografia zbiorowa", wydanej w 1922 roku w Warszawie w serii "Wydawnictwa Wychowańców b. Szkoły Handlowej im. L. Kronenberga".