Członkowie delegacji na Dworcu Głównym na chwilę przed wyjazdem z Warszawy. Widoczni m.in.: generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski (I rząd 2. z lewej), generał Jan Kruszewski (I rząd 3. z lewej), generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz (stoi za B. Wieniawą-Długoszowskim), major Cezary Niewęgłowski (5. z prawej), pułkownik Adolfo Roero di Cortanze.