Na dziedzińcu belwederskim w Warszawie widoczni są m.in. marszałek Polski Józef Piłsudski (pierwszy z prawej), generał Tadeusz Piskor stoi za generał Janem Romerem, generał Jan Romer (pierwszy z lewej), minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (w kapeluszu), generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski (trzeci z prawej).