Strona tytułowa książki wydanej w 1699 roku w Wilnie. Znajduje się ona w zbiorach Instytutu Badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej: polona.pl.