Pocztówka wydana w 1915 roku w Warszawie przez Koło Architektów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości.