Strona z trzeciego wydania tego tytułu, który ukazał się w 1922 roku w Warszawie.