Strona z trzeciego wydania tego tytułu, opublikowanego w 1922 roku w Warszawie.