Pocztówka wyana w 1915 roku przez Koło Architektów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości.