Tytułowa strona książki wydanej w 1675 roku w Wilnie. Znajduje się ona w zbiorach Instytutu Badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej Polona.pl.