Fotografia zamieszczona w publikacji A.  Idzikowskiego "Szkoła kaliska (Szkoła Wyższa Realna – Gimnazjum) 1850-1900", Kalisz 1900, s.37.