Drzeworyt Mrówczyńskiego na podstawie fot. J. Loewego, opublikowany w 1886 roku w piśmie „Kłosy", nr 1078, s. 116.