Fotografia zamieszczona w książce "Ekonomista", 1923, t. 4, przed s. 1.