Projekt autorstwa Oskara Sosnowskiego, opublikowany w 1927 roku w piśmie "Architektura i Budownictwo", nr 8,  str. 243. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.