Rysunek znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 

Źródło kopii cyfrowej: www.pinakoteka.zascianek.pl.