Maria Rudzka jako Jadwiga Starzyńska (z prawej) i Helena Larys-Pawińska jako Ewa, jej ciotka w jednej ze scen filmu.