Scena gry w karty. Widoczni od lewej: Leopold Brodziński, Maria Chaveau jako Baronowa, Tom Breza, Kazimierz Junosza-Stępowski, Nora Ney jako Nadieżda, Zbigniew Sawan jako Henryk Barczyński.  Zdjęcie zrobione w Warszawie.