Rysunek z: C. Frankiewicz, Działania wojenne w Wielkopolsce w roku 1848, część 1, Wzięcie Książa, Poznań 1926, s. 68.