Uczestnicy polowania zgromadzeni wokół upolowanej zwierzyny. Widoczni m.in.: wojewoda białostocki Marian Zyndram Kościałkowski (2. z prawej na pierwszym planie), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (na lewo za M. Z. Kościałkowskim), minister rolnictwa Leon Janta Połczyński (na lewo od M. Z. Kościałkowskiego), gen. Edward Rydz-Śmigły (na lewo za L. Jantą Połczyńskim), prezydent RP Ignacy Mościcki (3. z prawej na pierwszym planie), dowódca Kompanii Zamkowej mjr Wiktor Gębalski (na lewo od Prezydenta RP), Szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (3. na lewo od Prezydenta RP, trzyma ciemny kapelusz).

Fotografia Witolda Pikiela.