Fotografia grupowa artystów plastyków, członków Związku Artystów Plastyków w Krakowie, Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg", Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Widoczni m.in. Wincenty Wodzinowski (stoi 3. z lewej), Stanisław Popławski (stoi za osobą siedzącą na krześle), Wojciech Weiss (stoi z lewej), Władysław Jarocki (stoi I rząd 2. z prawej), Stanisław Szwarc, Ignacy Pieńkowski (stoi 2. z lewej), Teodor Grott, Jan Rubczak, Józef Mehoffer (stoi I rząd z prawej), Jan Hrynkowski (stoi I rząd 3. z prawej).