Fotografia wykonana przez Zakład art. fotograficzny L. Wieleżyński ze Lwowa w latach 1920-1939.