Heliograwiura z 1888 roku  według wzoru Henryka Hektora Siemiradzkiego, wydana w Poznaniu przez Karola Kozłowskiego.  (Scena ukazuje koncert, który miał się rzekomo odbyć w pałacu Radziwiłła w Berlinie przy Wilhelmstrasse lub w Antoninie w dobrach przygodzickich. )