Odbitka drukarska fotografii portretowej  ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego.