Portret opublikowany w książce "Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853-1856 годов". Т. 1. СПб., 1858-1861. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.