Georg Wilhelm Consbruch "Nauka anatomii w niemieckim języku", przekład  na język polski:  Sebastian Girtler