Deseń na gobelinie przedstawie scenę z Don Kiszota.  

Fotografia Tomasza hr. Ostrowskiego. 

Ilustracja z książki "Napoleon : (Legiony i Księstwo Warszawskie)" Ernesta Łunińskiego, opublikowanej w Warszawie w 1911 roku przez wydawnictwo S. Orgelbranda Synowie.