Grupa artystów plastyków ze zrzeszenia "Świt" w Poznaniu. Widoczni od lewej w pierwszym rzędzie: architekt Adam Ballen, artysta malarz Jan Mroziński, artysta malarz Władysław Roguski, artysta rzeźbiarz Stanisław Jagmin, dyrektor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu Karol Maszkowski, w drugim rzędzie: artysta malarz Bronislaw Bartel, artysta malarz Wiktor Gosienicki, artysta rzeźbiarz Mieczysław Lubelski, artysta malarz Erwin Elster.

Fotografia z lat 1925-1938.