Fotografia z publikacji:  Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, red. M. Romeyko, Warszawa 1933, s. 70.