Fotografia upublikowana w 1907 roku w tygodniku "Świat", R. 2, nr 38, s. 25.