Fotografia z publikacji "Jubileuszowy katalog wydawnictw Księgarni H. Altenberga we Lwowie : 1880-1905", wydanej w 1907 roku w Krakowie przez W.L. Anczyca.