Litografia Franciszka Kosteckiego sprzed 1832 roku przedstawiająca Jana Henryka Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszkę i Józefa Poniatowskiego.