Fotografia upublikowana w 1907 roku w tygodniku "Świat", R. 2, nr 43, s. 20.