Fotografia z: Politechnika Warszawska 1915-1925. Księga pamiątkowa wydana pod redakcją profesora Leona Staniewicza, Warszawa 1925, między s. 28 a 29.