Uczestnicy kongresu na przyjęciu u prezydenta Ignacego Mościckiego. W pierwszym rzędzie siedzą m.in.: minister spraw zagranicznych Józef Beck (7. z lewej), żona ministra Becka Jadwiga (5. z lewej), prezydent RP Ignacy Mościcki (10. z lewej), żona prezydenta RP Maria (na lewo od prezydenta), premier Janusz Jędrzejewicz (11. z lewej), gen. Kazimierz Sosnkowski (na prawo od premiera Jędrzejewicza), minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki (8. z prawej), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (7. z prawej), minister komunikacji Michał Butkiewicz (5. z prawej), minister Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (6. z prawej). W drugim rzędzie siedzą m.in.: wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek (za ministrem Beckiem), gen. Kazimierz Fabrycy (za gen. Sosnkowskim). W głębi widoczni także m.in.: gen. Czesław Jarnuszkiewicz (siedzi w ostatnim rzędzie), adiutanci prezydenta RP kpt. Zygmunt Gużewski (stoi 1. z lewej) i kpt. Józef Hartman (2. z lewej).