Biskup Stanisław Rospond (z pastorałem) przemawia na uroczystości poświęcenia sztandaru. Widoczni m.in.: minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki (I rząd 1. z prawej), prezes Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Wojskowych Rzeczypospolitej Marian Zyndram Kościałkowski (I rząd 2. z prawej), generał Aleksander Narbut-Łuczyński (II rząd 1. z prawej), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (II rząd 2. z prawej)