Fotografia opublikowana we "Wspomnienia z życia Haliny Kaczyńskiej", Wilno 1938, s. 9.