Halina Kaczyńska w okresie studiów krakowskich, w "Wspomnienia z życia Haliny Kaczyńskiej", Wilno 1938 r., s. 9.