Rycina do książki wydanej w 1882 roku we Lwowie przez H. Altenberga (str. 27).