Rycina do książki wydanej w 1882 roku we Lwowie przez Hermana Altenberga (str. 75).