Uczestnicy uroczystości słuchają przemówienia prezesa krakowskiego oddziału PCK Zygmunta Klemensiewicza (stoi przy mównicy). Widoczni także w pierwszym rzędzie m.in.: wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki (1. z lewej), generał Bernard Mond (3. z lewej), generał Aleksander Narbut-Łuczyński (4. z lewej), wojewoda krakowski Józef Tymiński (5. z lewej), prezes Okr. PCK Czesław Żółkiewicz (6. z lewej).