Oficerowie 2 pułku piechoty Legionów Polskich oraz oficerowie niemieccy podczas inspekcji.