Na fotografii siedzą od lewej: sekretarz Józef Ujejski, Tadeusz Kotarbiński, Józef Morozewicz, Jan Zaleski, Wacław Baehr, skarbnik Bolesław Markowski, Franciszek Czubalski, prezes Komitetu prof. Karol Lutostański, Czesław Witoszyński, Czesław Białobrzeski, Jan Jakubowski.